Geeft Praktische invulling aan

Veiligheid en Arbo

Arbodienstverlening

Ontzorgdesk is er voor ondernemers die hulp en ondersteuning nodig hebben bij verzuimbegeleiding, risico-inventarisatie, keuringen, PMO en arbeidsrecht

Ontzorgdesk vindt dat voorkomen van verzuim altijd het beste is. Dit geldt voor zowel de werknemer als de werkgever.

Om verzuim te voorkomen zijn een aantal zaken belangrijk. De eerste prioriteit is het opstellen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Zo breng je als werkgever de arbeidsrisico’s in kaart en weet je op welke onderdelen je actie moet ondernemen. Ontzorgdesk ontzorgt bij het opstellen van de RI&E en het structureel onderhouden van het bijbehorende Plan van Aanpak.

Als werkgever ben je verplicht om eens in de drie jaar een Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO) of  Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden aan je werknemers. Ontzorgdesk kijkt samen met jou naar de risico’s die naar voren zijn gekomen uit de RI&E. Deze risicogebieden worden in het PAGO/ PMO uitgevraagd, onderzocht en aangepakt.

Het casemanagementteam en de bedrijfsartsen van Ontzorgdesk ondersteunen werkgever en werknemer bij alle stappen van de Wet verbetering Poortwachter. Ontstaat er een verzuimdossier, dan is het belangrijk dat alle partijen op de juiste manier begeleid worden. Ontzorgdesk werkt met vaste casemanagers en bedrijfsartsen. Ze bieden korte lijnen in de communicatie zodat ze op een persoonlijke manier het allerbeste advies kunnen geven en de beste begeleiding kunnen bieden.