Geeft Praktische invulling aan

Veiligheid en Arbo

Arbodienstverlening

Schol Arbodienst is voor ondernemers die hulp en ondersteuning nodig hebben bij verzuimbegeleiding, risico-inventarisering, keuringen en PMO

Schol Arbodienst vindt dat voorkomen van verzuim altijd het beste is. Dit geldt voor zowel de werknemer als de werkgever.

Om verzuim te voorkomen zijn een aantal zaken belangrijk. De belangrijkste is het opstellen van de Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E). Schol Arbodienst zorgt voor het opstellen hiervan en het structurele onderhoud van het bijbehorende Plan van Aanpak. Zo heb je als ondernemer de risico’s in kaart en krijg je te horen op welke onderdelen je actie moet ondernemen.

Als ondernemer ben je verplicht om periodiek een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden en uit te voeren. Schol Arbodienst kijkt samen met jou naar de risico’s die naar voren zijn gekomen uit de RI&E. Deze risicogebieden worden in het PMO uitgevraagd en onderzocht.

Het casemanagement team ondersteunt samen met de artsen van Schol bij alles omtrent de Wet verbetering Poortwachter. Ontstaat er een verzuimdossier, dan is het belangrijk dat alle partijen op de juiste manier begeleid worden. Schol Arbodienst werkt met vaste casemanagers en bedrijfsartsen. Zo kunnen ze persoonlijk het allerbeste advies geven en de beste begeleiding bieden.